۱۳۸۷ تیر ۲۸, جمعه

استاندارد لغات و اصطلاحات مخابرات FED-STD-1037C


استاندارد آمريكايي اصطلاحات آمريكايي بسيار مفيد براي فعالان در زمينه Telecommunication


FED-STD-1037C

۱۳۸۶ اسفند ۱۰, جمعه

استانداردهاي فني سيستم هاي مخابراتي

MIL-STD-188C MILITARY COMMUNICATION SYSTEM TECHNICAL
MIL-STD-188-100 COMMON LONG HAUL AND TACTICAL COMMUNICATION SYSTEM TECHNICAL STANDARDS
MIL-STD-188-105 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARD FOR THE ALL-DIGITAL TACTICAL-TO-STRATEGIC GATEWAY
MIL-STD-188-110B INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR DATA MODEMS
MIL-STD-188-111A INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS SYSTEMS
MIL-STD-188-112 SUBSYSTEM DESIGN AND ENGINEERING STANDARDS FOR COMMON LONG HAUL TACTICAL CABLE AND WIRE COMMUNICATIONS
MIL-STD-188-113 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR ANOLOG- TO- DIGITAL CONVERSION TECHNIQUES
MIL-STD-188-114A ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF DIGITAL INTERFACE CIRCUITS
MIL-STD-188-115 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR COMMUNICATIONS TIMING AND SYNCHRONIZATION SUBSYSTEMS
MIL-STD-188-124B GROUNDING, BONDING AND SHIELDING FOR COMMON LONG HAUL/TACTICAL COMMUNICATION SYSTEMS INCLUDING GROUND BASED COMMUNICATIONS-ELECTRONICS FACILITIES AND EQUIPMENTS
MIL-STD-188-125A HIGH-ALTITUDE ELECTROMAGNETIC PULSE (HEMP) PROTECTION FOR GROUND-BASED C4I FACILITIES PERFORMING CRITICAL, TIME-URGENT MISSIONS (VOLUME 1 FIXED FACILITIES
MIL-STD-188-125 HIGH-ALTITUDE ELECTROMAGNETIC PULSE (HEMP) PROTECTION FOR GROUND-BASED C41 FACILITIES PERFORMING CRITICAL, TIME-URGENT MISSIONS PART 1 FIXED FACILITIES
MIL-STD-188-125 HIGH-ALTITUDE ELECTROMAGNETIC PULSE (HEMP) PROTECTION FOR GROUND-BASED C4I FACILITIES PERFORMING CRITICAL, TIME-URGENT MISSIONS - PART 2 - TRANSPORTABLE SYSTEMS
MIL-STD-188-140A EQUIPMENT TECHNICAL DESIGN STANDARDS FOR COMMON LONG HAUL/TACTICAL RADIO COMMUNICATIONS IN THE LOW FREQUENCY BAND AND LOWER FREQUENCY BANDS
MIL-STD-188-141B INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR MEDIUM AND HIGH FREQUENCY RADIO SYSTEMS
MIL-STD-188-145 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR DIGITAL LOS MICROWAVE RADIO EQUIPMENT
MIL-STD-188-148B ANTI JAM (AJ) COMMUNICATIONS IN THE HIGH FREQUENCY (2-30 MHZ) BAND (U) Please Note: Only Notice 1 available, government permission needed for obtaining this document.
MIL-STD-188-154A SUBSYSTEM, EQUIPMENT, AND INTERFACE STANDARDS FOR COMMON LONG HAUL AND TACTICAL TELECOMMUNICATIONS CONTROL FACILITIES
MIL-STD-188-161D INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR DIGITAL FACSIMILE EQUIPMENT
MIL-STD-188-171 INTEROPERABILITY STANDARDS FOR INFORMATION AND RECORD TRAFFIC EXCHANGE MODE I
MIL-STD-188-172 INTEROPERABILITY STANDARDS FOR INFORMATION AND RECORD TRAFFIC EXCHANGE MODE II
MIL-STD-188-173 INTEROPERABILITY STANDARDS FOR INFORMATION AND RECORD TRAFFIC EXCHANGE MODE V
MIL-STD-188-174 INTEROPERABILITY STANDARDS FOR INFORMATION AND RECORD TRAFFIC EXCHANGE MODE
MIL-STD-188-176 STANDARDIZED PROFILE FOR ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE (ATM)
MIL-STD-188-190 METHODS FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS MEASUREMENTS
MIL-STD-188-194 INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK PROFILE (NO S/S DOCUMENT)
MIL-STD-188-196 BI-LEVEL IMAGE COMPRESSION FOR THE NATIONAL IMAGERY TRANSMISSION FORMAT STANDARD
MIL-STD-188-197A ADAPTIVE RECURSIVE INTERPOLATED DIFFERENTIAL PULSE CODE MODULATION (ARIDPCM) COMPRESSION ALGORITHM FOR THE NATIONAL IMAGERY TRANSMISSION FORMAT STANDARD
MIL-STD-188-198A JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP (JPEG) IMAGE COMPRESSION FOR THE NATIONAL IMAGERY TRANSMISSION FORMAT STANDARD
MIL-STD-188-199 VECTOR QUANTIZATION DECOMPRESSION FOR THE NATIONAL IMAGERY TRANSMISSION FORMAT STANDARD
MIL-STD-188-200 SYSTEM DESIGN & ENGINEERING STANDARDS FOR TACTICAL COMMUNICATIONS
MIL-STD-188-202 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR TACTICAL DIGITAL TRANSMISSION GROUPS (COAXIAL CABLE) FORTACTICAL COMMUNICATIONS
MIL-STD-188-203A INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR TACTICAL DIGITAL INFORMATION LINK (TADIL) A
MIL-STD-188-203B SUBSYSTEM DESIGN AND ENGINEERING STANDARDS FOR TACTICAL DIGITAL INFORMATION LINK (TADIL) B
MIL-STD-188-203C SUBSYSTEM DESIGN AND ENGINEERING STANDARDS FOR TACTICAL DIGITAL INFORMATION LINK (TADIL) C
MIL-STD-188-212 SUBSYSTEM DESIGN AND ENGINEERING STANDARDS FOR TACTICAL DIGITAL INFORMATION LINK (TADIL) B
MIL-STD-188-216A INTEROPERABILITY STANDARDS FOR DATA ADAPTER CONTROL MODE
MIL-STD-188-220C DIGITAL MESSAGE TRANSFER DEVICE SUBSYSTEMS
MIL-STD-188-242 INTEROPERABILITY & PERFORMANCE STANDARDS FOR TACTICAL SINGLE CHANNEL VERY HIGH FREQUENCY (VHF) RADIO EQUIPMENT
MIL-STD-188-243 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR TACTICAL SINGLE CHANNEL ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) RADIO COMMUNICATIONS
MIL-STD-188-256 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARDS FOR DIGITAL SIGNALING AND SUPERVISION OF TACTICAL COMMUNICATIONS SYSTEMS
MIL-STD-188-260 DESIGN AND ENGINEERING STANDARDS FOR TACTICAL TERMINAL SUBSYSTEMS
MIL-STD-188-310A SUBSYSTEM DESIGN AND ENGINEERING STANDARDS FOR TECHNICAL CONTROL FACILITIES
MIL-STD-188-311 TECHNICAL DESIGN STANDARDS FOR FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXERS
MIL-STD-188-313 SUBSYSTEM DESIGN AND ENGINEERING STANDARDS AND EQUIPMENT TECHNICAL DESIGN STANDARDS FOR LONG-HAUL COMMUNICATIONS TRANSVERSING MICROWAVE LOS RADIO AND TROPOSPHERIC SCATTER RADIO
MIL-STD-188-318 SYSTEM & SUBSYSTEM DESIGN & ENGINEERING & EQUIPMENT TECHNICAL STANDARDS FOR CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SYSTEMS
MIL-STD-188-331 INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARD FOR VIDEO TELECONFERENCING